Norgetrafik

Vi har varit på vägen sedan år 1975. Vi har arbetat oss upp och fått en lång erfarenhet och stor kompetens inom transport. Idag har vi över 250 bilar som kör i Norge, Norden och på kontinenten i Toten Transport stolta färger. Vi erbjuder utöver transporter även speditionstjänster, lagring av gods, spårbarhet, statistik och mycket mer.

Aktieägarna i Toten Transport AS befinner sig bakom ratten på bilarna. Ett ägarskap som bidrar till stolta och ansvarsfulla chaufförer, som har ett stort egenintresse i att infria våra kunders förväntningar. Kombination av engagerade, duktiga chaufförer och en toppmodern bilpark, gör oss mycket väl lämpade till att lösa de allra flesta transportuppdragen. Nya bilar bidrar också till minskat avgasutsläpp, och vi är medvetna om de stora utmaningar vår bransch står inför.

Vi inser nyttan av god, personlig service och uppskattar närhet till kunder. Hos oss hittar du alltid en öppen dörr och ett direktnummer till våra speditörer så att du ska kunna känna dig väl emottagen, ovasett i vilket ärende du kommer.

 

alapalkki1