Drivmedelstillägg                                                                                    Valutatillägg

2021 Jan = 16,5%                                                                                 2021 Jan. EUR=7,1%, DKK=7,2%